Regulamin moje ToDo

1. Moje ToDo jest aplikacją internetową udostepnianią bezpłatnie, dla każdego użytkownika

2. Aplikacja moje ToDo służy do organizowania zadań, przechowywania notatek oraz generowania statystyk na podstawie danych użytkownika.

3. Niedozwolone jest korzystanie z aplikacji moje ToDo w inny sposób, niż przeznaczenie aplikacji.

4. Poprzez aplikację moje ToDo rozumie się stronę mojetodo.pl, aplikację internetową znajdującą się na tej stronie oraz pozostałe produkty powiązane z mojetodo.pl. (aplikacja na platformę Android, aplikacja na system Windows)

5. Aplikacja moje ToDo jest projektem prywatnym - autorem aplikacji jest Wojciech Jasiński, do którego należą prawa autorskie do aplikacji.

6. Niedozwolone jest wykorzystywanie całego lub fragmentów kodu źródłowego aplikacji bez zgody autora.

7. Aplikacja moje ToDo jest projektem prywatnym, na który nie jest udzielana jakakolwiek gwarancja oraz autor aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z tą aplikacją.

8. Aplikacja moje ToDo będzie mogła być z czasem rozwijana (w zależności od chęci i nadmiaru wolnego czasu autora aplikacji), co może powodować czasowy brak dostępu do aplikacji.

9. W przypadku, gdy obciążenie aplikacji będzie zbyt duże lub narazi autora aplikacji na duże koszty, autor aplikacji ma prawo do natychmiastowego wyłączenia aplikacji bez informowania użytkowników.

10. Aby korzystać z aplikacji użytkownik musi zarejestrować się w aplikacji podając takie dane jak: login, którym będzie logował się do aplikacji, adres e-mail oraz hasło.

11. Dane użytkownika nie będą przetwarzane przez osoby trzecie. Adres e-mail będzie służył tylko do powiadomień z aplikacji moje ToDo oraz ewentualnego kontaktu autora z użytkownikiem

12. W żadnym przypadku użytkownik nie może próbować wpływać na niepoprawne działanie aplikacji - działanie popularnie nazywane "hackingiem".

13. W przypadku, gdy zostanie zauważone łamanie przez użytkownika tego regulaminu lub łamanie prawa, autor aplikacji może zablokować konto takiego użytkownika

14. Autor zostawia sobie prawo do przekształcenia aplikacji moje ToDo w projekt komercyjny w przyszłości - i zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania użytkowników o zmianie charakteru aplikacji moje ToDo

15. Kontakt z autorem aplikacji jest możliwy poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się w menu pod hasłem "Kontakt"

16. Autor aplikaci zastrzega sobie prawo do zmiany treści ninejszego regulaminu, który będzie publikowany na tej stronie

17. Aplikacja moje ToDo wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookies - do zapewnienia poprawnego działania aplikacji i w celach statystycznych

18. Każdy użytkownik potwierdza, że przeczytał treść tego regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia